Nos Chirashis à emporter
proche Nancy Stanislas (54000)

Horaires d'ouverture

18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

11h00 - 13h45
18h00 - 22h15

avis (392)
Informations
 
Nos Chirashis

M1.menu chirashi saumon

ajout au panier

M2.menu chirashi saumon thon

ajout au panier

M3.menu chirashi assortiment

ajout au panier